Skip to content

Doelstellingen van de Stichting

De Stichting Kringloop Zwolle is actief sinds 1981 met het verwezenlijken van haar doelstellingen:
De milieudoelstelling; het beperken van de afvalstroom door hergebruik van goederen en grondstoffen, en de werkgelegenheidsdoelstelling; de stichting biedt structureel werk, zowel betaald als onbetaald, met name ook voor mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt (arbeidsre-integratie en werkervaring).

Ruim 200.000 (betalende) bezoekers passeerden onze kassa’s in de winkels aan de Nieuwe Veerallee en de Nieuwe Deventerweg. Meer dan 35 jaar stijgt het aantal bezoekers. Gelukkig voor ons houdt de omzetontwikkeling gelijke tred met deze groeiende belangstelling.
De gemiddelde klant koopt ruim drie artikelen.
Van de omzet worden de kosten voor personeel, huisvesting, gas, water, elektrisch,  transport, kantoorkosten, reclame, etc. betaald. Geld dat over is wordt bestemd voor nog betere invulling van de doelstellingen en vooral voor de werkgelegenheid.
In 1995 stonden er 9 mensen op de loonlijst, eind 2016 51 medewerkers. Het aantal vrijwilligers, stagaires en oproepkrachten was 155, waarvan er 32 actief waren bij restaurant Deksels. Waarmee nog eens duidelijk wordt onderstreept dat we onze sporen hebben verdiend op het gebied van de werkgelegenheid. We blijven ons daar verder voor inzetten.
De Stichting Kringloop Zwolle mag terecht een Sociale Onderneming heten.

Geschiedenis

Stichting Kringloop Zwolle is in 1981 opgericht. Toen begonnen als klussenbureau in de Dijkstraat. Daarna zijn we naar de Vermeerstraat verhuisd waar een winkel begonnen werd. En in 1987 kwam daar de Hertenstraat bij voor het grote meubilair. In 1993 werd de Vermeerstraat gesloten.
Ook in 1993 werd er een extra pand betrokken aan de Marconistraat, waar de werkplaats en het kantoor gevestigd werd.

In 2000 werd duidelijk dat het pand in de Hertenstraat te klein was geworden. De stichting haalde inmiddels al honderdduizenden kilo’s per jaar op en is op zoek gegaan naar een extra winkellocatie. Dit is het pand geworden aan de Nieuwe Deventerweg 6 in Zwolle Zuid. In dit pand is inmiddels een winkel van ruim 1000 vierkante meter en een aantal werkplaatsen waar gesorteerd, getest, gerepareerd en geprijsd wordt.

In 2007 werd ons gemeld dat het pand in de Hertenstraat gesloopt gaat worden en plaats ging maken voor luxe appartementen. Dit betekende dat we op zoek moesten gaan naar een vervangende locatie.
Er werd een pand gevonden aan de Nieuwe Veerallee 12 dat aan al onze eisen voldeed. Na een verbouwing en een volledig nieuwe inrichting werd de nieuwe winkel geopend in voorjaar 2009. De winkel heeft een vloeroppervlak van 1200 vierkante meter, waarop ook een klein restaurant genaamd Deksels gevestigd is. Vanaf het begin was de winkel een succes, met een enorme toeloop aan (nieuwe) klanten.

In 2014 is de winkel in Zwolle Zuid volledig verbouwd. Dit met als doel om de winkel op hetzelfde niveau te krijgen als onze winkel aan de Nieuwe Veerallee. De ruimtes voor de winkel, werkplaats en expeditie zijn volledig opnieuw ingericht. Door de verbouwing is het vloeroppervlak van de winkel van 800 naar 1000 vierkante meter vergroot. De winkel is in oktober 2014 feestelijk heropend.