Skip to content

Sociaal & duurzaam

Sociaal en duurzaam

De missie van Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus&Noggus ligt besloten in het werken aan een inclusieve en duurzame samenleving en het leveren van een bijdrage aan de circulaire economie (mens en milieu). De stichtingen vormen samen een sociale onderneming. Hierbij werken professionals, vrijwilligers en mensen die op de reguliere arbeidsmarkt minder makkelijk een baan kunnen vinden. Verder willen wij een essentiële bijdrage leveren aan de circulaire economie: het maximaliseren van hergebruik van producten en grondstoffen. Wij willen een zelfstandig sociale onderneming zijn die zorg draagt voor een milieubewust hergebruik van goederen en materialen.

Wij zijn initiatiefnemer van circulair ambachtsnetwerk WaardeRing waarbij bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties samen werken om een inclusieve, circulaire economie aan te jagen. Ook genieten wij van een ANBI-status. Onze verslaglegging is voor iedereen toegankelijk. Stichting Kringloop Zwolle is aangesloten bij branchevereniging BKN. Daarnaast bezitten wij het Keurmerk Kringloop Nederland.