Skip to content

Keurmerk

Stichting Kringloop Zwolle is in het bezit van het Keurmerk Kringloop Nederland. Dit keurmerk is in het leven geroepen om professionele kringlooporganisaties de mogelijkheid te bieden zichzelf te onderscheiden. Het keurmerk betekent onder meer dat wordt nagegaan dat kringloopbedrijven hun sociale en milieu doelstellingen vastleggen en operationaliseren, hierover transparant zijn, oog hebben voor hun omgeving, dat arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op collectieve afspraken en dat de interne bedrijfsprocessen op een heldere wijze zijn vastgelegd. Het Keurmerk Kringloop Nederland is in de basis afgeleid van ISO 9001. Het is geldig voor een periode van 3 jaar. BKN ziet erop toe dat organisaties met eens per 1,5 jaar worden getoetst op de belangrijkste inhoudelijke elementen.Het aanvragen van het Keurmerk Kringloop Nederland is mogelijk voor organisaties die zijn aangesloten bij de BKN. Vrijwel alle bij BKN aangesloten Kringlooporganisaties beschikken inmiddels over het Keurmerk.