Kringloop Zwolle


De Stichting Kringloop Zwolle haalt (her)bruikbare spullen gratis op, sorteert ze, repareert en brengt ze weer in omloop. Zodat ze niet gestort of verbrand hoeven te worden. Per jaar haalt de Stichting Kringloop Zwolle bij ruim 2600 adressen ruim 1,4 miljoen kilo goederen op, nog afgezien van ruim 220.500 kilo oud papier, die we voor de gemeente Zwolle inzamelen met de papiercontainers die op onze terreinen staan.

Huisraad, kleding, schoenen, apparatuur, meubels, boeken en platen… alles wat geschikt is voor hergebruik, wordt gratis gehaald. Bijna 86% hiervan wordt op de een of andere manier hergebruikt.

Elektrische apparaten worden stuk voor stuk getest. Als het nodig is, worden ze gerepareerd. Op apparaten die u in de Kringloopwinkels koopt, zit een volle maand garantie.
Onverkoopbare apparaten worden uit elkaar gehaald. De onderdelen dienen voor hergebruik. Het restant gaat retour naar de producenten, die het verder recyclen.