Penningmeester bestuur gezocht

04 sep 2019

De Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus&Noggus houden zich bezig met het hergebruik van goederen en grondstoffen. In onze winkels, werkplaatsen, restaurant en op het transport werken veel mensen, een mix van betaald en onbetaald werk.

Vanwege wijzigingen in het bestuur, momenteel bestaande uit voorzitter, penningmeester, secretaris en een bestuurslid, is er per 1 januari 2020 een vacante plaats voor

Een penningmeester

Het bestuur zoekt een kandidaat die affiniteit heeft met de kringloopbranche en die aantoonbare financiële deskundigheid heeft.

De zitting in het bestuur geldt voor een periode van vier jaar. Deze periode kan tweemaal met vier jaar worden verlengd.

Het bestuur vergadert 6 tot 8 keer per jaar. Tijdsbesteding voor voorbereiding en vergadertijd ca. 30 uur per jaar.

Gevraagd denk/werkniveau: HBO.

Er wordt een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

De kandidaat dient woonachtig te zijn in het werkgebied van de winkels.

Geïnteresseerd?  Stuur uw reactie onder vermelding van ‘vacature penningmeester’ uiterlijk 30 september 2019 naar

Bestuur Stichting Kringloop Zwolle
Nieuwe Deventerweg 6
8014 AG Zwolle

Mailen kan ook naar het adres: gjm.vandooremolen@gmail.com

Gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden op dinsdag 15 oktober in de avond.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de huidige penningmeester, de heer Dennis van Achthoven. Tel. 06-20137967