Bestuurslid gezocht

04 sep 2019

De Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus&Noggus houden zich bezig met het hergebruik van goederen en grondstoffen. In onze winkels, werkplaatsen, restaurant en op het transport werken veel mensen, een mix van betaald en onbetaald werk.

Binnen het bestuur, momenteel bestaande uit voorzitter, penningmeester, secretaris en een bestuurslid is een vacante plaats voor

1 extern bestuurslid

Namens het personeel zoekt het bestuur een kandidaat die affiniteit heeft met de kringloopbranche en die, door specifieke deskundigheid op het gebied van detailhandel in de ruimste zin van het woord, een toegevoegde waarde kan zijn voor ons bestuur en stichtingen.

Bij gebleken geschiktheid gaat, gezien de huidige samenstelling van het bestuur, de voorkeur uit naar een vrouw.

De zitting in het bestuur geldt voor een periode van vier jaar. Deze periode kan tweemaal met vier jaar worden verlengd.

Het bestuur vergadert 6 tot 8 keer per jaar. Tijdsbesteding voor voorbereiding en vergadertijd ca. 30 uur per jaar.

Gevraagd denk/werkniveau: HBO.

Er wordt een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

De kandidaat dient woonachtig te zijn in het werkgebied van de winkels.

Geïnteresseerd? Stuur uw reactie onder vermelding van ‘vacature bestuurslid’ uiterlijk 30 september 2019 naar

Bestuur Stichting Kringloop Zwolle
Nieuwe Deventerweg 6
8014 AG Zwolle

Mailen kan ook naar het adres: gjm.vandooremolen@gmail.com

Gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden op dinsdag 15 oktober in de avond.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Heleen Korthals Altes. Tel. 06-22496430