VERKOOPREGELEMENT/ VERKOOP VOORWAARDEN

Over mogelijke uitzonderingen op huisregels en voorwaarden en in gevallen waarin de voorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de bedrijfsleiding.

 • De Stichting Kringloop behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de inhoud van uw tas te controleren.
 • Bij diefstal schakelen wij ten alle tijden de politie in.
 • Artikelen worden niet geruild.
 • Net binnengebrachte goederen zijn niet direct voor verkoop beschikbaar.
 • Als een artikel niet geprijsd is kan een daartoe bevoegd persoon hiervoor een prijsbepaling maken, bij twijfel behouden wij ons het recht voor om het artikel eventueel tijdelijk uit de verkoop te nemen.
 • Indien er ons inziens sprake is van prijsverwisseling, behouden wij ons het recht voor om een nieuwe prijsbepaling te maken dan wel het artikel eventueel tijdelijk uit de verkoop te nemen.
 • Artikelen die als set geprijsd zijn worden ook als set verkocht (bankstellen, tafel met bijbehorende stoelen, mantelpakjes, e.d.) het staat een ieder vrij de hele set te kopen, en maar een gedeelte mee te nemen. Het overgebleven deel kan dan weer aan de kringloopwinkel geschonken worden.
 • Artikelen waar een sticker van de Stichting Kringloop opzit, alsmede decoratie en etalage materiaal zijn niet voor verkoop beschikbaar.
 • De Stichting Kringloop Zwolle verhuurt geen artikelen.
 • Artikelen dienen aan de kassa afgerekend te worden.
 • Gekochte goederen dienen binnen 7 dagen opgehaald te zijn, artikelen die langer blijven staan vervallen na deze periode automatisch aan de Stichting Kringloop.
 • Voor in bewaring gegeven door ons verkochte goederen is de Stichting Kringloop niet verder verantwoordelijk dan het aankoopbedrag. De Stichting Kringloop koopt geen goederen in.

RESERVERINGEN

Door een aanbetaling van 1 euro te doen, kunt u goederen die u wilt kopen 24 uur reserveren. Na 24 uur vervalt het recht van aankoop.

Als u het artikel binnen 24 uur koopt wordt dit bedrag in mindering gebracht op het aankoopbedrag. De kassa/reserveringsbon is uw bewijs van reservering, hierop wordt vermeld om welk artikel het gaat.

BEZORGEN gekochte goederen.

Goederen kunnen bij u thuis worden bezorgd in ons verzorgingsgebied:

 • bij een aankoopbedrag van € 100,00 of meer is dit gratis.
 • beneden dit bedrag zijn de bezorgkosten € 15,00 per levering.
 • voor extreem zware artikelen zoals piano’s vragen we € 30,00 per aflevering.
 • betaling direct, bij aankoop.

Attentie

Wij leveren de goederen af op de begane grond.

Dit geldt ook voor hoogbouw, tenzij er een lift aanwezig is waar de goederen inpassen.
Piano’s worden tot achter de voordeur bezorgd.

GARANTIE

 • Elektra en gasapparaten worden door ons getest op veiligheid en functioneren.
 • Apparatuur van minder dan € 12,50 kan binnen 24 uur nog worden geretourneerd, indien niet goed. U krijgt dan uw geld terug of een gelijkwaardig vervangend apparaat.
 • Op apparatuur van meer dan € 12,50 geven wij een maand garantie. Dit is op vertoon van het garantiebewijs en/of de kassabon.
 • Bij retourapparaten boven € 12,50 onderzoeken wij eerst zelf het probleem.
 • De garantie vervalt als blijkt dat er sprake is van onoordeelkundig gebruik of als blijkt dat er aan de apparaten is gesleuteld.
 • Andere gekochte goederen worden in principe niet teruggenomen.
 • Indien er aannemelijke omstandigheden zijn om de gekochte goederen terug te nemen, dan krijgt u een tegoedbon ter waarde van het besteedde bedrag (met aftrek van evt. vervoerskosten).