Jaarverslag 2015

23 mrt 2016

Het jaarverslag van de Stichting Kringloop Zwolle over 2015 is beschikbaar.
Hierin staan de actualiteiten over 2015 beschreven. Onderwerpen zijn o.a. het personeelsbestand met een toename van het aantal vrijwilligers, duurzame energie, de resultaten qua hergebruik van goederen en de omzetcijfers. De winkel in Zwolle Zuid is in 2014 verbouwd en de omzetcijfers over 2015 van de winkel in Zwolle Zuid zijn nagenoeg gelijk aan omzet van de winkel aan de Nieuwe Veerallee.