ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

keurmerk_kringloopwinkel_zwolle
Naam
: Stichting Kringloop Zwolle

RSIN / fiscaal: 9390248

Contactgegevens
Nieuwe Deventerweg 6
8014 AG Zwolle
038-4220606

Bestuur
voorzitter: mevr. A.J. Renkema
Penningmeester: dhr. D.A. van Achthoven
Secretaris: Dhr. A. Terpstra
Lid: mevr. H. E. Korthals Altes
Lid: dhr. R.F. van Pieterson
Het bestuur is onbezoldigd.

Beleidsplan:
Concept Beleidsplan 2012+.

Certificering:
Certificaat Keurmerk Kringloopbedrijven, uitgegeven door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland. 

Beloningsbeleid:
Beloning volgens het Handboek Arbeidsvoorwaarden van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland.

Doelstelling:
Het beperken van de afvalstroom door het (stimuleren van) hergebruik van goederen en grondstoffen. Het bieden van structureel werk, zowel betaald als onbetaald, met speciaal ook aandacht voor mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt. 

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Zie jaarverslag 2015 op de site.

Financiële verantwoording:
Financiële verslaglegging wordt jaarlijks opgesteld door Flynth Groep.
De volgende documenten zijn beschikbaar: